Sportovní třídy 2. stupeň

Jsme škola s dlouhodobou systematickou prací v oblasti sportu a tělesné výchovy, s významnými sportovními úspěchy i v celorepublikovém měřítku.

V oblasti sportu máme našim žákům co nabídnout

 • Výbornou zkušenost s minulými bezproblémovými kolektivy těchto tříd.
 • Pestré náplně hodin tělesné výchovy zacílené na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností bez preference jednostranného zaměření.
 • Zabezpečení výuky tělesné výchovy erudovanými učiteli s trenérskými kvalifikacemi a zkušenostmi.
 • 4 - 5 hodin tělesné výchovy týdně.
 • Spolupráci se sportovními oddíly ve městě.
 • Strategickou polohu školy v bezprostřední blízkosti městských sportovišť.
 • Vynikající vlastní sportovní zázemí (atletický stadion, 2 tělocvičny).
 • Každoroční možnost účasti na lyžařském výcviku a sportovních soustředěních zaměřených na cykloturistiku, zážitkové aktivity, horskou a vodní turistiku.

Předpoklady pro přijetí do 6. třídy se sportovním zaměřením

Předpokladem pro přijetí je minimálně průměrný prospěch, bezproblémové chování a kladný vztah dítěte k pravidelnému sportování.

K vyplněné přihlášce je potřeba připojit doplňující dotazník.

Před odevzdáním přihlášky si prosím pečlivě prostudujte Kodex žáka sportovní třídy, který je dokumentem stvrzujícím vzájemnou spolupráci a přijetí závazných podmínek fungování těchto tříd. Kodex podepisují rodiče na prvních třídních schůzkách a žáci na slavnostním ceremoniálu v rámci prvního sportovního soustředění.

Důležité informace

Pro pravidelné náplně hodin tělesné výchovy budou žáci potřebovat:

 • tělocvična – sálová obuv + cvičební úbor
 • venkovní hřiště – běžecká obuv + tepláková souprava
 • zimní stadion – brusle + přilba (stačí cyklo)
 • plavecký bazén – plavky + brýle
 • kolečkové brusle

Na sportovní soustředění:

 • kolo
 • lyže
 • běžky
 • turistická obuv

Akce sportovních tříd

 • Cykloturistika – šestý a sedmý ročník, předpokládaná cena 1200 Kč
 • Horská turistika – osmý a devátý ročník, předpokládaná cena 1300 Kč
 • Lyžařský výcvik začátečníci - šestý a sedmý ročník, předpokládaná cena 3600 Kč
 • Lyžařský výcvik pokročilí - osmý a devátý ročník, předpokládaná cena 3900 Kč
 • Outdorové soustředění - šestý a sedmý ročník, předpokládaná cena 2300 Kč
 • Sjíždění řeky - osmý a devátý ročník, předpokládaná cena 1700 Kč

Předpokládáme účast dítěte v každém ročníku na 3 sportovních soustředěních.

Naším cílem není vychovat z Vašich dětí vrcholové sportovce, ale všestranně a zdravě se vyvíjející mladé lidi.

Na spolupráci se těší

vedení školy a vyučující tělesné výchovy

Postup přihlašování žáků do 6. sportovní třídy
Přihláška do sportovní třídy
Doplňující dotazník k přihlášce – 6. ročník
Doplňující dotazník k přihlášce – 7. – 9. ročník
Kodex žáka sportovní třídy pro druhý stupeň
Informační leták pro zájemce o sportovní třídu