Pronájmy

PRONÁJEM SPORTOVNÍHO AREÁLU A TĚLOCVIČEN

Školní sportovní areál a tělocvičny využívá v dopoledních hodinách škola, v odpoledních hodinách je určen místním sportovním klubům a široké veřejnosti.

Dlouhodobé pronájmy, smlouvy, fakturace a platby je možné dojednat v kanceláři školy  - paní Dohnalová (573 331 188, 605 506 900, skola@zsoskol.cz)

Technické podrobnosti a vstup do areálu – pan Nezdařil (739 663 457, skolnik@zsoskol.cz)

Ceník:
Hřiště 300,- Kč/ 1 hod (od 1. 4. 2022)
Tělocvična 300,- Kč/1 hod (od 1. 4. 2022)

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU PRO VEŘEJNOST

 1. Venkovní sportovní areál je školní zařízení. Platí zde jako pro celý areál školy právní a ostatní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví – dodržování pořádku a kázně, předcházení vzniku úrazů a nemocí, zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 2. Za každou skupinu zodpovídá vedoucí (nebo jeho zástupce) starší 18 let. Právo kontroly podmínek užívání tělocvičny má vedení ZŠ.
 3. Uživatelé hřiště musí používat čistou sportovní obuv (na plochu nevstupovat ve znečistěné obuvi). Jsou zakázány kolíkové kopačky.
 4. V celém areálu je zakázáno:
 • jezdit na kole, bruslích, koloběžce, skateboardu aj.
 • konzumovat jídlo, alkohol a barevné nápoje (coca-cola, pepsi-cola, kofola apod.).
 • vodit psy a jiná zvířata a rozdělávat oheň.
 1. Každý uživatel sportovního areálu se chová tak, aby nepoškodil její zařízení a dbal na vlastní bezpečnost (při manipulaci s nářadím neničit lak na podlaze, nářadí bezpečně uklidit). Případnou škodu je nutné neprodleně ohlásit v kanceláři školy nebo panu školníkovi a  dohodnout způsob nápravy.
 2. Provozovatel nenese zodpovědnost za úrazy cvičenců (přecenění vlastních sil, neopatrnost, nešťastná náhoda nebo zdravotní stav).
 3. Všichni uživatelé hřiště se musí chovat tak, aby nezpůsobili úraz sobě ani ostatním osobám.
 4. Provozovatel nezodpovídá za případnou ztrátu odložených věci.


PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

 1. Tělocvična je školní zařízení. Platí pro ni jako pro celý areál školy právní a ostatní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví – dodržování pořádku a kázně, předcházení vzniku úrazů a nemocí, zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
 2. Za každou skupinu zodpovídá vedoucí (nebo jeho zástupce) starší 18 let. Právo kontroly podmínek užívání tělocvičny má vedení ZŠ.
 3. Do tělocvičny mají přístup osoby ve sportovním oblečení, ve sportovní obuvi s gumovou podešví a za přítomnosti vedoucího.
 4. Je dovoleno používat přenosné a napevno zabudované nářadí, které 1x za rok podléhá revizi.
 5. Každý uživatel tělocvičny se chová tak, aby nepoškodil její zařízení a dbal na vlastní bezpečnost (při manipulaci s nářadím neničit lak na podlaze, nářadí bezpečně uklidit). Případnou škodu je nutné neprodleně ohlásit v kanceláři školy nebo panu školníkovi a  dohodnout způsob nápravy.
 6. Provozovatel nenese zodpovědnost za úrazy cvičenců (přecenění vlastních sil, neopatrnost, nešťastná náhoda nebo zdravotní stav).
 7. Všichni uživatelé hřiště se musí chovat tak, aby nezpůsobili úraz sobě ani ostatním osobám.
 8. Provozovatel nezodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

PRONÁJEM DALŠÍCH ŠKOLNÍCH PROSTOR

V rámci vedlejší činnosti nabízí naše škola pronájem svých prostor dalším subjektům a soukromým osobám. 

Pronájmy jsou zpravidla realizovány ve všední dny v odpoledních hodinách, na základě domluvy lze však využívat školní budovu i ve dnech volna.

K pronájmu jsou určeny běžné učebny, počítačová učebna, případně i školní jídelna či šatny.

Učebny jsou klasických rozměrů s kapacitou až 30 osob. Jsou vybaveny internetovým připojením wifi i kabelem, počítačem projekčním plátnem s dataprojektorem,  nebo interaktivní tabulí. 

Dlouhodobé pronájmy, smlouvy, fakturace a platby je možné dojednat v kanceláři školy  - paní Dohnalová (573 331 188, 605 506 900, skola@zsoskol.cz)

Technické podrobnosti a vstup do areálu – pan Nezdařil (739 663 457, skolnik@zsoskol.cz)

Ceník:
učebna: 200,- Kč/ 1 hod (od 1. 4. 2022)