Informace k zápisu 2021

informace k zápisu v roce 2022 budou brzy aktualizovány

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků

Rádi bychom vás informovali o průběhu letošního zápisu do prvních tříd, který proběhne opět bezkontaktní formou a bez přítomnosti rodičů a dětí ve škole.
Pro vás a pro vaše děti jsme připravili informační letáky o škole, které by vám měly být doručeny na mail prostřednictvím ředitelství vašich školek.
Po jarních prázdninách umístíme na naše stránky také video o škole, které natočili naši nejmenší školáci.


Pro jakékoli dotazy jsme vám k dispozici každý všední den 8.00 – 12.00 na telefonních číslech nebo mailu:

573 331 188, 506 605 900, skola@zsoskol.cz – kancelář
573 331 199, reditel@zsoskol.cz – ředitelna

Pro zákonné zástupce, kteří potřebují prodiskutovat specifické situace související se vstupem dětí do školy, poradit se ohledně volby třídy se zaměřením, nebo projednat speciální vzdělávací potřeby svých dětí jsme připravili konzultační odpoledne ve středu 7. dubna (14.00 – 17.00). Pevně doufáme, že nám epidemiologická situace umožní tyto individuální konzultace určené pouze pro dospělé osoby uskutečnit. Aktuální informace sledujte na stránkách školy.

Prosíme vás, abyste si pečlivě prostudovali následující instrukce a teprve poté přistoupili k registraci dítěte. Pod odkazem v závěru instrukcí naleznete všechny dokumenty, na které text odkazuje.

Děkujeme vám za spolupráci a trpělivost. Po zkušenostech z loňského roku víme, že i touto formou je možné zapsat všechny děti a vyřešit všechny případné individuální požadavky.

Ničeho se neobávejte, vše společně zvládneme.  
Vedení ZŠ Oskol

KDY:

Příjem přihlášek do prvních tříd bude probíhat
od pondělí 5. 4. do úterý 20. 4. 2021

JAK:

Vložením do schránky u vchodu školy označené slovem "zápis“ (k dispozici 24 hodin)
Dokumenty vložte do eurosložky či jiného obalu!

Poštou na adresu ZŠ Oskol Kroměříž, Mánesova 3861, 767 01 Kroměříž
Zasláním do datové schránky školy r88mqm6
Mailem (v případě, že dokumenty podepíšete elektronickým podpisem) na skola@zsoskol.cz
Ve výjimečných případech je možné vše vyplnit ve škole (po dohodě termínu na 573 331 199)

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT:

1. Přihláška do první třídy

Pod následujícím odkazem vyplníte základní elektronickou Přihlášku do první třídy (bude spuštěno 1. 4.).
Po odeslání se vám v potvrzující zprávě systému nebo následně na vašem mailu zpřístupní odkaz na přihlášku, kterou v klidu dokončíte, uložíte a vytisknete na svém počítači. Pokud je možné, podepíší přihlášku oba zákonní zástupci dítěte.

Pokyny:

  • Z technického důvodu je nutné vyplnit i náhradní zaměření třídy.
  • Položky, které se vás netýkají, necháte volné.
  • Do poznámek uveďte prosím zdravotní pojišťovnu dítěte.


2. Dokumenty k identifikaci

K žádosti přiložte čitelnou kopii rodného listu dítěte a dokladu totožnosti jednoho zákonného zástupce (občanský průkaz, pas)

3. Informovaný souhlas

Pod následujícím odkazem vyplňte Informovaný souhlas, vytiskněte a podepište.

4. Žádost o odklad

Pokud žádáte, nebo zvažujte odklad, pod následujícím odkazem vyplňte Žádost o odklad povinné školní docházky, vytiskněte a podepište.

5. Dokumenty k odkladu

Pokud již máte doporučující stanovisko poradenského zařízení, lékaře nebo psychologa, přiložte k žádosti.

Z důvodu mimořádné situace jsme termín doložení těchto dokumentů posunuli na 12. 6. 2021. Po tomto datu bude možné doložit po domluvě.

Přehledný graf podávání žádostí pro vaši kontrolu
Další informace k zápisu – pečlivě prostudujte
Všechny dokumenty odkazované v tomto článku