Informace k zápisu 2024

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků

Rádi bychom vás informovali o průběhu letošního zápisu do prvních tříd, který proběhne v úterý a ve středu 9. a 10. dubna 2024 14.00 - 18.00 v prostorách naší školy. 

Možnost vyplnit si přihlášku v elektronické podobě  bude spustěna v pondělí 1. 4. 2024 (registraci bude možné provézt i ve škole v době zápisu, kde budou k dispozici notebooky). V elektronické podobě si můžete vyplnit také další dokumenty, které si poté k zápisu přinesete vytištěné. Podrobný postup naleznete v dalším textu.

Je nutné, aby se k zápisu dostavili zákonní zástupci všech dětí, tedy i těch, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

Pro jakékoli dotazy jsme vám k dispozici každý všední den 8.00 – 12.00 na telefonních číslech nebo mailu:

573 331 188, 506 605 900, skola@zsoskol.cz – kancelář
573 331 199, reditel@zsoskol.cz – ředitelna

Prosíme vás, abyste si pečivě prostudovali následující instrukce a teprve poté přistoupili k základní registraci dítěte. Pod odkazem v závěru instrukcí naleznete všechny dokumenty, na které text odkazuje.

Děkujeme vám za spolupráci a trpělivost. Po zkušenostech z předchozích let víme, že oceníte možnost vyplnění dokumentů dostupných dálkovým přístupem. Všechny písemnosti budou ale k dispozici i při zápisu 9. a 10. dubna ve škole. Ničeho se neobávejte, vše společně zvládneme.                                                                   Vedení ZŠ Oskol

1. Přihláška do první třídy

Pod následujícím odkazem vyplníte základní elektronickou Přihlášku do první třídy (zpřístupněna od 1. 4. 2024)
Po odeslání se vám v potvrzující zprávě systému nebo následně na vašem mailu zpřístupní odkaz na přihlášku, kterou v klidu dokončíte, uložíte a vytisknete na svém počítači. Pokud je možné, podepíší přihlášku oba zákonní zástupci dítěte.

Poznámka: Při vyplňování přihlášky je možné zvolit i žádost o odklad, viz bod 4. tohoto návodu níže.

2. Dokumenty k identifikaci

K zápisu přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti jednoho zákonného zástupce (občanský průkaz, pas)

3. Informovaný souhlas

Pod následujícím odkazem můžete vyplnit  Informovaný souhlas (vytisknout a přinést k zápisu)

4. Žádost o odklad

Pokud žádáte, nebo zvažujte odklad, tak při vyplňování elektronické přihlášky v sekci “Ostatní”, zašrtněte políčko “Budeme pro dítě žádat odklad”. Pak vám přijde emailem spolu s odkazem na předvyplněnou přihlášku i odkaz na předvyplněnou žádost o odklad, kterou mužete doplnit, vytisknout, podepsat a přinést i s přihláškou k zápisu.

5. Dokumenty k odkladu

Pokud již máte doporučující stanovisko poradenského zařízení, lékaře nebo psychologa, přiložte k žádosti.

Doporučující stanoviska je nutné doložit do 15. 6. 2024. Po tomto datu bude možné doložit po domluvě.


Další informace k zápisu – pečlivě prostudujte
Všechny dokumenty odkazované v tomto článku

Pro vás a pro vaše děti jsme připravili informační letáky o škole, které by vám měly být doručeny na mail prostřednictvím ředitelství vašich školek.
Na našich stránkách si můžete prohlédnout také video o škole, které natočili naši nejmenší školáci a na našich stránkách máme nově k dispozici také virtuální prohlídku školy.