Žákovský parlament

Na naší škole pracuje již několik let žákovský parlament. Skládá se z volených zástupců tříd a spolupracuje s učiteli a vedením školy při snaze o zlepšování prostředí v naší škole. 

Zástupci parlamentu například realizují Den s učitelem, kdy si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být v roli vyučujícího, a svou zkušenost pak zprostředkují spolužákům. Tímto i jinými způsoby spolupráce podporujeme propojení mezi žáky a učiteli. 

Při organizaci školních i mimoškolních akcí zástupci parlamentu testují své organizační schopnosti a zlepšují kooperační dovednosti. 

Na pravidelných schůzích má každý člen parlamentu možnost sdílet s ostatními připomínky spolužáků týkající se zlepšování podmínek ve škole, což vede ke vzájemné spokojenosti. 

Medailonky členů parlamentu včetně fotek najdete v přízemí školy vedle Stromu talentů a zde v pdf. Parlamentní informační nástěnka je umístěna v chodbě naproti šatnám II. stupně.