Soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu

V předvánočním týdnu se v naší škole konala soutěž o ,,Nejlépe vyzdobenou třídu“. Akce byla uspořádána členy parlamentu pod vedením p. učitelky Ginterové a p. učitelky Valentové. Ve všech třídách byla krásná výzdoba, jenže zvítězit mohly jen 3 z nich. 1. místo obsadila 7.D, na 2. místě se umístila 7.C a na 3. místě 8.A