Spolek přátel Montessori

Spolek přátel Montessori vznikl z iniciativy rodičů dětí z Montessori tříd na ZŠ Oskol v lednu 2019. 

Po naši činnost jsme si stanovili konkrétní vize a cíle:

  • Budovat komunitu. Chceme, aby měly děti ve škole opravdové přátele a kamarády. Také se chceme poznat my - rodiče, podpořit se nebo si předat zkušenosti. Proto chceme pořádat akce pro celé rodiny, s dětmi, s učitelkami, příznivci vzdělávacího systému Marie Montessori.
  • Komunikovat se školami, ve kterých probíhá Montessori výuka. Jsme prostředníkem pro komunikaci mezi školou a rodiči. Školám nabízíme spolupráci, odborné konzultace i zapojení rodičů formou brigád.
  • Více se přiblížit kvalitě Monte-škol ve světě. Ve finančních možnostech běžných škol je pouze vybavit učebny nábytkem a zajistit základní pomůcky. Abychom škole pomohli ještě více se přiblížit kvalitě Monte-škol u nás a ve světě, můžeme průběžně dokupovat nové pomůcky, financovat vzdělávací aktivity dětí a přispět na odborné vzdělávání pedagogů.

K naplnění našich cílů používáme finanční prostředky získané od soukromých dárců a zároveň podáváme žádosti o dotace z veřejných i firemních zdrojů.

Aktuality sledujte na našem webu: www.monteoskol.cz

nebo na facebooku: https://www.facebook.com/spmontekm/

Výroční zpráva za rok 2019

Poděkování školy za podporu výuky a budování společných prostor