Spolek přátel Montessori

Spolek přátel Montessori vznikl z iniciativy rodičů dětí z Montessori tříd na ZŠ Oskol v lednu 2019. 

Po naši činnost jsme si stanovili konkrétní vize a cíle:

● sdružovat odbornou i laickou veřejnost, která má zájem podílet se na podpoře přístupu podle M.
Montessori a dalších alternativních forem výchovy a vzdělávání
● podporovat výchovně-vzdělávací činnost pro děti a mládež v souladu s Montessori principy
● poskytovat výchovu a vzdělávání pro děti v souladu s Montessori principy
● výroba pomůcek a materiálů souvisejících přímo s aktivitami Spolku, a to v souladu s Montessori
přístupem
● materiální, finanční, organizační a personální podpora při vzniku a provozu Montessori zařízení pro
děti
● všestranná pomoc se zabezpečením provozu Montessori tříd při MŠ a ZŠ a materiální,
finanční, organizační a personální podpora při vzniku a provozu vzdělávacích a učebních
činností v těchto třídách
● podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, průvodců, lektorů a rodičů v oblastech Montessori
pedagogiky a dalších alternativních forem výchovy a vzdělávání
● zvyšování kvalifikace a odborných znalostí členů Spolku
● vyhledávání, aktivizace a podpora sil směřujících k naplňování těchto cílů
● propagační a popularizační činnost, pořádání dalších odpovídajících akcí k danému tématu,
informační činnost.

Uvedené cíle bude Spolek naplňovat zejména formou navazování partnerství a spolupráce se
školskými zařízeními, s dalšími nestátními neziskovými organizacemi a orgány veřejné správy
a samosprávy.

K naplnění našich cílů používáme finanční prostředky získané od soukromých dárců a zároveň podáváme žádosti o dotace z veřejných i firemních zdrojů.

Aktuality sledujte na našem webu: www.monteoskol.cz

nebo na facebooku: https://www.facebook.com/spmontekm/

Stanovy spolku

Výroční zpráva za rok 2019

Poděkování školy za podporu výuky a budování společných prostor