Informace o školním stravování

Jídelna aktuálně

Důležité informace

Vedoucí školní jídelny: Pavlína Míková
Telefon: 573 340 519
Mobil: 603 839 847
Email: jidelna@zsoskol.cz
Číslo účtu: 8439691/0100
Adresa pro internetové objednávání je: http://strav.nasejidelna.cz/0222/

Přihlašování ke stravování

 • Rodiče nových strávníků vyplní Přihlášku ke stravování, kterou naleznete pod informačním textem, nebo na stránkách školy v dokumentech.
 • Přihlášku odevzdají v kanceláři školní jídelny – vstup bočním vchodem kolem školního pozemku. Přihlašování strávníků na nový školní rok probíhá na konci měsíce srpna.

Čipy

 • Rodiče žáků si před nástupem do školy zakoupí stravovací čipy v hodnotě 150,- Kč.
 • Tento čip budou žáci používat po celou dobu docházky do školní jídelny.
 • Pokud žák čip ztratí, musí si zakoupit nový.
 • Na závěr docházky odevzdá žák nepoškozený funkční čip a bude mu vrácena záloha. Za každý i započatý kalendářní rok je z ceny čipu odečtena částka 20,-Kč.

Objednávání obědů

 • Strávníci si mohou přihlašovat, odhlašovat a vybírat obědy pomocí čipu přes terminál ve školní jídelně.
 • Odhlášení či výběr obědu lze provést i přes internet v aplikaci Nasejidelna.cz. Přihlašovací adresa je na stránkách školy. Přihlášení strávníci obdrží své přihlašovací údaje.

Placení stravného

Cena stravy:   

7 – 10 let 32,- Kč
11 – 14 let 35,- Kč
15 a více 38, -Kč

 


Rodiče, kteří budou platit stravné z účtu, si u svého peněžního ústavu zřídí povolení inkasa pro ZŠ Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 (číslo účtu školy je  8439691/0100)

 • Rodiče nahlásí vedoucí ŠJ číslo svého účtu, ze kterého může stravné inkasovat.
 • Stravu je možné platit i hotově v kanceláři ŠJ, a to vždy na měsíc dopředu. Bez uhrazené částky se oběd nevydá.

Odhlašování stravy

 • Každý strávník, který má zakoupený čip, je ve dnech, kdy je školní vyučování, přihlášený na oběd číslo 1.
 • Svátky a prázdniny jsou odhlášeny automaticky.
 • Každou jinou nepřítomnost si musí strávník odhlásit osobně v jídelně na terminálu, v kanceláři ŠJ, anebo na e-mailu jidelna@zsoskol.cz.
 • Ve výjimečných případech (např. nemoc) lze oběd odhlásit telefonicky na číslech  573 340 519, 603 839 847 (mimo pracovní dobu je k dispozici záznamník). Obědy na konkrétní den je možné odhlásit pouze do 7:30 hodin.
 • Oběd v první den nemoci je možné vyzvednout do jídlonosiče v době 11:00 do 12:00 hodin bočním vchodem do školní kuchyně. Do skleněných nádob se jídlo nevydává.
 • Chce-li někdo na terminálu navolit jídlo číslo 2, musí tak učinit dva dny dopředu.
 • Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a je účtována v plné výši tj. 55,- Kč za jeden oběd.
 • Odhlášení obědu lze provést i přes internet po přihlášení do aplikace Nasejidelna.cz

Ukončení (odhlášení) stravování

Ukončení stravování musí žák nebo jeho rodiče ohlásit v kanceláři jídelny, protože přihlášení obědů na každý další měsíc a každý následující školní rok se děje automaticky do té doby, dokud strávník řádně neukončí stravování a nevrátí čip. 

Projekt Skutečně zdravá škola

Jídelna ZŠ Oskol je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola. V současné jsme dosáhli na bronzový certifikát a plníme kritéria stříbrného stupně.

Více informací naleznete na stránkách školy v projektech.

V rámci dodávky surovin spolupracujeme s řadou regionálních dodavatelů 

 • Luko s.r.o. Holešov
 • YARO s.r.o. Uherský Ostroh
 • Avos a.s. Kroměříž
 • Vincenc Pavel zemědělská činnost Rataje u Kroměříže
 • Pospíšil Josef výroba lahůdek Holešov
 • Ovoce zelenina Konečný Květoslav Kroměříž
 • Drůbežárna Holešov
 • Jaroslav Kubáček Střílky
 • Jaromír Kostelný Valašské Meziříčí
 • AG FOODS Brno

Přihláška ke stravování
Prihlaska_ke_stravovani.doc

Provozní řád jídelny
provozni_rad_jidelny.pdf

Stanovení úplaty za školské služby v zařízení školního stravování
Stanovování úplaty

Alergeny v potravinách
Alergeny_v_potravinach.pdf