Nápověda

Návod k registraci a vytvoření účtu pomocí obdrženého pinu v pdf zde.

Několik poznámek:

 • Pokud přišel pin emailem i zástupci, který má účet již vytvořený (nejčastěji kvůli staršímu dítěti), ten samozřejmě další SVŮJ účet vytvářet nemusí.
 • Pokud se rodiče (zákonní zástupci) dohodnou, stačí jim jeden rodičovský účet.
 • Rodičovský účet a účet žáka jsou rozdílné účty s rozdílnými funkcemi, byť na první pohled vypadají velmi podobně. Jeden z hlavních rozdílů je, že po dohodě s třídním učitelem, je možné jej použít k prvotnímu omlouvání žáků v době jejich nepřítomnosti.
   
 • Rodiče, kteří mají dvě a více dětí na naší škole, by je měli mít automaticky sloučené pod jedním účtem. Pokud by se stalo, že je nevidíte, ozvěte se prosím mailem (netusil@zsoskol.cz), napište o jaké děti se jedná (jméno + třída) a já to spojím.
   
 • Školní systém bohužel neumožňuje vytvořit hromadně hotové přihlašovací údaje a tyto pak předat rodičům/žákům.
   
 • Rodiče i žáci mají k dispozici nápovědu/manuál na stránkách vlastníka školního systému zde.
   
 • V případě zapomenutého hesla je možné použít postup podle nápovědy zde.
   
 • Pokud zadáte špatné heslo 5 x po sobě, dojde na 20 minut k zablokování účtu a i když píšete heslo správně, jste pořád informováni, že píšete špatné heslo.