Sdružení rodičů

   Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Oskol, z.s. (dále jen SRPŠ) je zapsaný spolek, který podporuje činnost škola v mnoha oblastech. Jedná se o samosprávnou, dobrovolnou, nestátní, nepolitickou a neziskovou organizaci, která hájí a zastupuje zájmy dětí a mládeže.

Účelem spolku je vytvoření takových podmínek ve škole, které jsou v zájmu dětí, vedou k rozvíjení jejich talentů v oblastech vědy, sportu, umění a dalších. Činnost spolku je dále zaměřena na koordinaci působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole. Spolek spojuje rodiče, přátele školy, zákonné zástupce dětí a občany, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

•        podpory spolupráce školy a rodičů

•        působení na rodiče ke správné výchově dětí a mládeže v rodině

•        seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

•        přispívání škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšení školního prostředí.

Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na příslušný školní rok. Zaplacením členského příspěvku za jednoho žáka se stávají členy spolku oba zákonní zástupci žáka.

Všechny dostupné dokumenty týkající se sdružení rodičů jsou zde