Školní časopis

Časopis  OŠKOLe

Název byl vytvořen anagramem z názvu naší Základní školy Oskol.

První číslo vyšlo ve školním roce 2015/2016.

Píšeme o všem, co se kolem nás děje: o žácích, jejich zájmech a úspěších, o učitelích, akcích školy, o Kroměříži … zkrátka o všem kolem nás.

Časopis OŠKOLe poskytuje rozhovory s významnými osobnostmi Kroměříže, hosty, uveřejňuje vlastní tvorbu žáků a je určen pro žáky  I. a II. stupně, rodiče, učitele, všechny přátele školy.

Vydání připravujeme až 4x do roka – jaro/léto/podzim/zima.

Školní časopis nám otevírá také nové možnosti pro rozvoj žáků, klade před ně další cíle v podobě spolupráce žáků s různými zájmy a předpoklady, vyhledávání potřebných informací, jejich třídění a vyhodnocování, komunikace s okolím a schopnosti tvořivě řešit problémy.

Časopis řídí redakční rada složená ze žáků od 6. do 9. ročníku pod vedením vyučující Jany Královičové.

Tvořit a přispívat může každý !!

Těšíme se na vaše články, obrázky, fotografie, komentáře školních akcí apod.

Příspěvky a náměty je možné zasílat na:
rozehnalova@zsoskol.cz

nebo vhazovat do schránky v přízemí budovy vedle nástěnky školního časopisu!

Poslední čísla školního časopisu jsou v pdf zde