Elektronická schránka důvěry

Základní škola Oskol využívá elektronickou schránku důvěry v rámci projektu Nenech to být. 

Prostřednictvím odkazu  se můžete připojit do anonymního prostředí elektronické schránky důvěry a využít ji k nahlášení jakéhokoli projevu nepřátelského chování a šikany. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o celorepublikový projekt, můžete upozorňovat na problémy, které vnímáte kdekoli ve svém okolí. Schránka tedy není vázána pouze na prostředí školy.

Vedení školy je sice upozorněno provozovateli projektu na potíže v naší škole, nicméně bychom byli moc rádi, pokud byste konkrétní záležitosti řešili bezodkladně s pracovníky naší školy - učiteli, asistenty pedagoga, paní psycholožkou, výchovnými poradkyněmi nebo vedením školy.  V souladu s postupy, které máme pro tyto případy vytvořeny, tak budeme moci zasáhnou bezodkladně. 

Děkujeme vám za důvěru a spolupráci.   

 Za všechny pracovníky školy Mgr. Hana Ginterová - ředitelka školy

https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/