Postup přihlašování žáků z jiných škol do 6. sportovní třídy

INFORMACE K PODÁVÁNÍ PŘÍHLÁŠEK DO SPORTOVNÍ 6. TŘÍDY

Vážení zákonní zástupci

Na základě vašich dotazů bychom vás rádi informovali o postupu přijímání přihlášek do sportovní 6. třídy na ZŠ Oskol.

Následující postup se týká žáků z jiných škol.

KDY:

Příjem přihlášek bude probíhat od 1. do 30. dubna.

Informace o přijetí bude zaslána nejpozději 4. června.

JAK:

1.     Osobně v kanceláři ZŠ Oskol

2.     Mailem (v případě, že dokumenty budou naskenovány s podpisy) na skola@zsoskol.cz

3.     Zasláním do datové schránky školy r88mqm6

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT:

1.     Přihláška do sportovní 6. třídy

2.     Doplňující dotazník k přihlášce do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Před podáním přihlášky si prosím prostudujte Informační leták pro 6. ročník - sportovní třída a Kodex žáka sportovní třídy ZŠ Oskol.

Pro případné dotazy jsme vám k dispozici každý všední den 8.00 – 12.00 na telefonních číslech nebo mailu:

573 331 188, 506 605 900, skola@zsoskol.cz – kancelář

573 331 199, 607 004 458, reditel@zsoskol.cz – ředitelna

 Děkujeme vám za spolupráci                              

                                                 Vedení ZŠ Oskol