Místo Zlatého oříšku si naši sportovci odnesli třešeň

V neděli 10. října se žáci naší školy Diana Valentová, Jennifer Ghoubrial a Vratislav Švejcar pod vedením pana učitele Vítězslava Tesaříka zúčastnili krajského kola talentové soutěže Zlatý oříšek v Holešově. Jedná se o akci určenou pro nejšikovnější děti České republiky, přičemž se účastní chlapci, dívky či kolektivy vynikající v různých oborech. Naši žáci se utkali s 12 soutěžícími a předvedli svůj sportovní talent coby vítězové OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Skákali trojskok a přes švihadlo, dělali kliky a sedy-lehy, to vše do hudby písně Když nemůžeš, tak přidej. Do republikového finále naši soutěžící sice nepostoupili, byli však odměněni dárečky a třešňovým stromem, který si zasadíme na školních pozemcích.

Fotogalerie