Netradiční předání vysvědčení v 7. B

Sportovní třída 7.B si dnes slavnostně předávala vysvědčení jak jinak než ve sportovním duchu. Společně si užili nejen bowlingu, ale také krásných známek a pochval za úspěšnou sportovní reprezentaci školy.

Hodně studijních i sportovních úspěchů do dalšího pololetí všem svým sportovcům přeje třídní učitelka. 

Fotogalerie