Informace k podávání přihlášek do 6. třídy se sportovním zaměřením

Vážení zákonní zástupci

Na základě vašich dotazů bychom vás rádi informovali o postupu přijímání přihlášek do sportovní 6. třídy na ZŠ Oskol.

Následující postup se týká žáků z jiných škol.

KDY:

Příjem přihlášek bude probíhat do 30. dubna aktuálního roku.

Informace o přijetí bude zaslána nejpozději 15. června aktuálního roku.

JAK:

1.     Osobně v kanceláři ZŠ Oskol

2.     Mailem (v případě, že dokumenty budou naskenovány s podpisy) na skola@zsoskol.cz

3.     Zasláním do datové schránky školy r88mqm6

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT:

1.     Přihláška do sportovní 6. třídy

2.     Doplňující dotazník k přihlášce do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Před podáním přihlášky si prosím prostudujte Informační leták pro 6. ročník - sportovní třída a Kodex žáka sportovní třídy ZŠ Oskol.

Pro případné dotazy jsme vám k dispozici každý všední den 8.00 – 12.00 na telefonních číslech nebo mailu:

573 331 188, 506 605 900, skola@zsoskol.cz – kancelář

573 331 199, 607 004 458, reditel@zsoskol.cz – ředitelna

                 Děkujeme vám za spolupráci                              Vedení ZŠ Oskol

Bližší informace o našich sportovních třídách naleznete na https://www.zsoskol.cz/sportovky2-kategorie

 

 

Soubory