Atletické rekordy školy

Naše škola se během posledních cca 20 let výrazně prosazuje v atletických soutěžích počínaje
okresními, krajskými koly, mnohdy konče až medailovými úspěchy z republikových finále.
Atletickým disciplínám se také nadstandardně věnujeme v hodinách tělesné výchovy.
Pro informaci, motivaci v tomto zimním přechodném období uvádím aktuálně platné atletické rekordy školy, přičemž některé jsou již „hódně vousaté“ a je již na čase je přepsat.
Vezme někdo tuto výzvu za svou?

Tesařík Vítězslav

Fotogalerie