Žáci ZŠ Oskol Kroměříž opět neporaženi

Poprvé před pěti lety vybojovali žáci ZŠ Oskol vítězství v republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Toto vynikající umístění si od té doby ani jednou nenechali vzít i přesto, že se týmy v jednotlivých letech generačně obměňovaly.

V letošního republikovém finále, kterého se zúčastnilo 41 škol z celé republiky, Oskol reprezentovali Nikola Macková, Tereza Tunová, Sofie Raiskupová, Adéla Buková, Miroslav Holinka, Tomáš Macek, Vít Vymazal a Vítek Apolenář. V soutěži jednotlivců se do celostátního kola nominoval také Patrik Sehnal. Velkou poctou bylo také vystoupení Adély Bukové, která v rámci zahajovacího ceremoniálu přednesla slib za všechny zúčastněné sportovce.

V letošním ročníku nasbírala ZŠ Oskol 45 262 bodů v devíti povinných disciplínách - sprint 60 m, skok do dálky, hod medicinbalem, shyby, švihadlo, trojskok z místa, kliky, lehy-sedy, hod míčkem. Do celkového výsledku družstva se započítává i desátá disciplína, v rámci které mohou sportovci volit mezi během na 1000 m, driblingem nebo plaváním. A právě tato poslední disciplína v letošním ročníku rozhodla, že pohár poputuje zpět do ZŠ Oskol.

Kromě absolutního vítězství dosáhli žáci z Oskolu řady individuálních úspěchů. Každý sportovec nominovaný na republikové finále sbírá body v individuálním hodnocení ve své věkové kategorii. Mezi chlapci byli za naši školu nejúspěšnější Vit Vymazal (2. místo) a Tomáš Macek (3. místo), mezi děvčaty pak nejmladší účastnice naší výpravy Nikola Macková (4. místo), Sofie Raiskupová (5. místo) a Adéla Buková (7. místo).

Oskolskou „královskou disciplínou“ jsou lehy-sedy, kdy je sledován počet správně provedených cviků za 2 minuty. V této disciplíně má škola absolutní vítěze ze všech účastníků letošního ročníku. Jsou to žáci Vít Vymazal (1. místo), Tomáš Macek (2. místo) a Adéla Buková (1. místo).

Bylo by jistě namístě zamyslet se, v čem spočívá kouzlo úspěchu mladých sportovců z Oskola. Za jejich výsledky jsou schovány nejen hodiny dřiny a tréninku, všeobecné sportovní přípravy a zlepšování výkonnosti, ale také velká touha zvítězit vycházející z dlouhodobé sportovní tradice školy. K nadstandartním výkonům je ale vždy potřeba připravit nadstandartní podmínky a v tomto případě nejde o žádné materiální vybavení, ale o dlouhodobou odborně vedenou přípravu ze strany učitelů Vítězslava Tesaříka, Marty Bajerové a Jiřího Moreva.

V pátek 27. 9. poběží několik štafet žáků a vyučujících ZŠ Oskol tradiční Zátopkův maraton, v rámci kterého budou představeni a oceněni letošní nejúspěšnější sportovci, kteří budou zároveň přijati do Klubu talentů ZŠ Oskol. Všem sportovcům a jejich učitelům gratulujeme a i touto cestou jim přejeme hodně dalších sportovních zážitků v duchu Zátopkova kréda „Když nemůžeš, přidej“.