Bylinkové vyrábění v Montessori třídách

Žáci Montessori tříd ZŠ Oskol v Kroměříži pracují podle základního hesla Montessori pedagogiky „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Rodiče jsou ve škole vždy vítáni, a protože vědí, že si naše děti potřebují vše sami vyzkoušet, pomáhají nám vytvářet potřebné příležitosti, aby děti mohly objevovat svět pomocí vlastního prožitku.

Právě díky podobné nezištné iniciativě budou jarní měsíce v Monte třídách provoněny bylinkami a děti se budou moci po dobu pěti měsíců seznamovat s touto nezaměnitelnou přírodní surovinou. Poslední den před jarními prázdninami v měsíci únoru budou děti moci nahlédnout do světa spících bylinek, založí si vlastní herbáře a připraví se na první sběr a lis. V březnu přivítají probouzející se jarní přírodu výrobou svého vlastního bylinkového extraktu, v dubnu se doví více o sběru bylinek, jejich uchovávání, výrobě čajů a bylinkových sirupů. V květnu se pustí do výroby mýdel z vlastnoručně nasbíraných bylin a v červnu se promění na babky a dědky kořenáře a uspořádají pro rodiče bylinkovou slavnost. Pochlubí se vlastními výrobky a herbářem a naučí se svoje výtvory správně zabalit a nacenit.

Myslím, že děti čeká nezapomenutelný půlrok s bylinkami a společně s nimi se na něj velmi těšíme. Velké poděkování patří paní Thomas, která vezme děti na procházku světem bylinek a bude jim moudrým a laskavým průvodcem na jejich objevné cestě.

Hana Ginterová, ZŠ Oskol Kroměříž