Zahájení projektu Šablony pro ZŠ Oskol 1. 1. 2019

Zahájení projektu Šablony pro ZŠ Oskol

Od 1. 1. 2019 zahajuje ZŠ Oskol realizaci projektu Šablony pro ZŠ Oskol Kroměříž (registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011534).

Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 2 110 405,- Kč, která bude určena na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu činnosti školního poradenského pracoviště prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa, zřízení pozice školního asistenta ve školní družině a také na další vybavení školy.