Aktuální projekty podpořené EU

Šablony III. pro ZŠ Oskol
Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 je ZŠ Oskol zapojena do projektu MŠMT Šablony III. v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování, Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 1 122 359,- Kč, která je určena na podporu činnosti školního poradenského pracoviště prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a kariérového poradce, další vybavení školy ICT technologiemi a na realizaci projektových dnů ve škole i mimo školu.

Obědy do škol ve Zlínském kraji 

V rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci se ZŠ Oskol každým školním rokem zapojuje do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji. 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci ze sociálně slabých rodin ve věku do 15 let navštěvující školu. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti.