FINANČNÍ GRAMOTNOST

Ve školním roce 2019/2020 jsme se zapojili do mezinárodního projektu Finanční gramotnost, který se rozvíjí pod záštitou společnosti Yourchance.

Finanční gramotnost je ve zkrácené verzi soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

Obecně lze říci, že projekt si klade za cíl naučit žáky zacházet s penězi, tedy správně utrácet a investovat, nezadlužovat se a zajišťovat se před riziky.

Finanční gramotnost obsahuje čtyři ucelené bloky, které se navzájem prolínají a doplňují:

 

V listopadu 2020 získala ZŠ Oskol Ocenění Finančně gramotná škola bronzového stupně.

Tento certifikát je pro nás nejen odměnou za naši společnou práci v oblasti finanční gramotnosti, ale především odrazovým můstkem k další spolupráci se společností Yourchance. 

Pod následujícími odkazy naleznete program plnění projektu Finanční gramotnost na prvním a na druhém stupni.

Plnění projektu I. stupeň

Plnění projektu II. stupeň