SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Program Skutečně zdravá škola začala ZŠ Oskol plnit ve školním roce 2018/2019. Tento projekt nás zaujal, protože chceme společně s rodiči vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Snažme se, aby naši žáci jedli jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděli, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Chceme žákům nabízet jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. 

Učitelé žáky seznamují s tím, odkud jídlo pochází, jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Žáci si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé, kvalitní a udržitelným způsobem produkované potraviny.

Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování    a vzdělávání o jídle. Snažíme se, aby si žáci jídla vážili a dokázali si jej vychutnat.

Všichni žáci mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření, projektových dnů na téma zdravá strava. V rámci výuky naši žáci jezdí pravidelně na farmy do Lebedova a do Zborovic. Zde se aktivně zapojují do všech činností, které farma nabízí. Žáci též aktivně pracují na školní zahradě. Snažíme se úspěšně zapojit i rodiče našich žáků do pěstitelských a kulinářských aktivit.

V průběhu dvou let jsme intenzivně pracovali na splnění všech kritérií bronzového certifikátu projektu Skutečně zdravá škola. Naše společné úsilí se vyplatilo. 

Pod tímto odkazem naleznete přehled kritérií k získání bronzového certifikátu, náš program plnění a průvodní dopis k udělení certifikátu.

Projektový blog:
https://www.skutecnezdravaskola.cz/skoly-v-programu/zakladni-skola-oskol-kromeriz