Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol

Projekt Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol patří trvale do života školy. Jeho realizace započala již v roce 2011, kdy byly vytvořeny a pilotovány inovativní vzdělávací materiály pro realizaci projektových dnů pro každý ročník druhého stupně školy. 

V šestém ročníku jsou projektové aktivity tématu Kroměříž – naše město realizovány v předmětu výchova k občanství. Projekt je rozdělen do čtyř celků:  obecní zřízení města Kroměříž, rada města a zastupitelstvo, kulturní instituce a občanská sdružení. 

V sedmém ročníku je téma Podzámecká zahrada zařazeno do přírodopisu. Žáci během projektového dne vyplňují pracovní listy, které jsou zaměřeny na historii (osobnosti, které se zasloužily o postupné zvelebování parku), přehled živočichů a významné stavby Podzámecké zahrady. 

V osmém ročníku je téma Arcibiskupský zámek součástí výuky dějepisu. Projekt se skládá ze tří částí: město Kroměříž a Arcibiskupský zámek v době Habsburské monarchie, obsazení Kroměříže švédskými vojsky za Třicetileté války, Říšský sněm a významné sály zámku. 

V devátém ročníku se pracuje s tématem Jindřich Spáčil v českém jazyce. Žáci se seznámí se životem a literárním dílem tohoto významného kroměřížského rodáka a v rámci výjezdního projektového dne navštíví místa spjatá s touto regionální osobností. 

V rámci projektových aktivit dochází k rozvoji řady kompetencí, propojení výuky s exkurzemi v mimoškolním prostředí a posilování dovedností žáků při práci ICT technologiemi.    

Pod tímto odkazem si můžete prohlédnout fotodokumentaci z realizace projektů a projektových dnů.

6. ročník – Kroměříž – naše město
7. ročník – Podzámecká zahrada
8. ročník – Arcibiskupský zámek
9. ročník – Jindřich Spáčil