Mezinárodní bezpečná škola

V roce 2014 jsme slavnostně vstoupili do mezinárodní sítě bezpečných škol a obdrželi certifikát Bezpečná škola. Toto ocenění jsme získali díky několikaleté intenzivní práci na poli prevence dětských úrazů a k jeho dosažení musela škola naplnit obsah několika indikátorů projektu Mezinárodní bezpečná škola. Veškeré naše snažení je nasměrováno k tomu, aby byly děti chráněny před úrazy jakéhokoli druhu. Jsou dvě cesty, jak zabránit vzniku úrazu. Jednou z nich je vytvořit kolem dítěte dostatečně bezpečné prostředí, pomocí druhé naučíme děti rozpoznat nebezpečné situace a předměty, naučíme je chovat se tak, aby k úrazu vůbec nedošlo, a umožníme jim používat ochranné pomůcky. My jsme zvolili kombinaci obou. Činnosti projektu Bezpečná škola lze zařadit do celé řady vyučovacích předmětů i mimoškolních aktivit. Při realizaci projektu se ve velké míře zaměřujeme na rozvoj spolupráce mezi žáky 1. a 2. stupně. Velkým přínosem zejména pro rozvoj osobní zodpovědnosti a budování klimatu spolupráce a vzájemné podpory jsou metody, při kterých starší žáci fungují jako vzdělávající a organizátoři projektových dnů pro mladší žáky. 

Podrobnosti a fotodokumentaci k projektu Mezinárodní bezpečná škola naleznete v následující prezentaci.