Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše ZŠ žákům nabízí možnost odevzdání baterií a malých elektrospotřebičů do sběrných nádob umístěných v budově školy, a tak zvýšit pravděpodobnost, že neskončí v směsném komunálním odpadu. 

Žáci se se svými vyučujícími také zapojují do vypracování úkolů, které jsou pravidelně několikrát do roka zadávány na internetových stránkách projektu Recyklohraní. Do práce na těchto úkolech se zapojují především 9. třídy v rámci volitelného předmětu ekologie a vyšší ročníky Montessori tříd. V minulých letech se žáci zúčastnili výjezdního vzdělávacího programu, který projekt Recyklohraní nabízí.