Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci, obracím se na Vás s krátkou informací ohledně své činnosti na základní škole Oskol. Jmenuji se Radka Jurečková a od září 2017 zde působím jako školní psycholožka.

Kontaktovat mě můžete osobně, telefonicky či e-mailem. Vzhledem k tomu, že během dne pracuji také v různých částech školy, domluvte se se mnou prosím na setkání předem, abychom na sebe měli dostatečný čas a prostor. Těším se na setkání s Vámi.

Dětem nabízím pomoc a podporu, když:

 • mají problémy s učením, komunikací
 • mají problémy ve třídě se spolužáky, kamarády,
 • chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet
 • je přepadla tréma, smutek, strach nebo je něco je trápí
 • si potřebují popovídat a neví s kým

Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznání spolužáků
 • v prevenci rozvoje rizikového chování
 • jak se naučit dobře spolu ve třídě vycházet
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly

Aby mohly Vaše děti služeb pro třídy využít, je potřeba získat Váš souhlas. Udělením generálního souhlasu akceptujete působení školního psychologa na škole. Pokud se rozhodnete, že generální souhlas s činností školního psychologa nepodepíšete, nemám právo Vašemu dítěti uvedené služby poskytovat a v případě třídního programu řízeného psychologem bude trávit čas odděleně v náhradní třídě. Pro další specifičtější práci s jednotlivými dětmi je třeba Váš individuální souhlas (o nabídce spolupráce budete v tomto případě předem informováni a požádáni o souhlas).

Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, když:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích
 • zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet
 • si chcete popovídat o starostech rodičovství
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí
 • přijde náročná rodinná nebo životní situace

Při své činnosti dodržuji Etický kodex školních psychologů i zákonné normy. Konzultace s rodiči i dětmi jsou poskytovány bezplatně a informace, které během nich získám, považuji za důvěrné.

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit: psycholog@zsoskol.cz, tel.: 573 331 188, mobil: 775 972 352. Doufám, že mé působení na škole bude pro Vás i Vaše děti přínosem.

Od 1. 1. 2019 došlo k rozšíření konzultačních hodin školního psychologa

 • Pondělí
  7:00 – 15:00
 • Úterý
  7:00 – 14:00 v době třídních schůzek 14:30 – 17:30
 • Středa
  7:00 – 13:00
 • Čtvrtek
  7:00 – 12:00

V průběhu dne se vyskytuji po celém prostoru školy. Někdy bývám ve třídách, ve sborovně, v pracovnách učitelů apod. Proto Vás prosím, abyste si schůzku se mnou dopředu domlouvali.