Školní metodik prevence

Mgr. Eva Jačková - školní metodik prevence (prevence rizikového chování žáků)

Vážení rodiče,

Žádná škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili školní program proti šikanování.

Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, výchovného poradce, či ředitele.) Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Školní program proti šikanování
Metodický pokyn MŠMT 2016
Školní preventivní strategie 2019 - 2022              
Minimální preventivní program