Program Bezpečná škola, 9. ABC

 ― 
Pořádá: Kalendář ZŠ Oskol