MILÍČ 2024 (ŠD, druhá část)

Osobnosti Jana Milíče z Kroměříže jsme se intenzivně věnovali dva měsíce. 

DOBA KARLA IV.

Seznámili jsme se také s Karlem IV., s gotickými stavbami i módou 14. století. 

KAMÍNKY PRO MILÍČE

Malovali jsme kamínky MILÍČ 2024 a roznášeli je po okolí lidem pro radost. Jedna žákyně putovala v Praze po středověkých památkách a roznesla kamínky i do centra našeho hlavního města. 

OBRÁZKY PRO MILÍČE

Děti kreslily a malovaly obrázky Jana Milíče na výstavu Odkaz Jana Milíče, která se uskutečnila v Milíčově sboru v Kroměříži. 

PROGRAM V MUZEU KROMĚŘÍŽSKA

Středověké kostýmy si děti mohly vyzkoušet na programu Tajemný Jan Milíč z Kroměříže, který uspořádalo při příležitosti 650 let od úmrtí tohoto významného kazatele Muzeum Kroměřížska. Děti zde ochutnaly středověkou stravu a nakoukly do středověké kuchyně, zkusily si psát brkem latinskou větu: MULTI FAMAM, CONSCIENTIAM PAUCI VERENTUR - Mnozí se bojí své pověsti, málokteří svého svědomí. 

PÍSNIČKA

Loučíme se s naší novou písničkou: 

MODLITBA JANA MILÍČE Z KROMĚŘÍŽE 

Bože, ty jsi nádherný
stvořil jsi svět barevný.

Mám rád slunce, moře, louky
mám rád řeky, také brouky.

Květiny, když krásně voní
a když tiše šumí stromy. 

Za zvířata děkuji
z přírody se raduji.

Bože, mám rád také lidi
i ty, za které se kdekdo stydí.

Věřím, že máš všechny rád
pomoz nám víc milovat.

Chci mít soucit s trpícími
dej, ať pláču s plačícími.

Radost chtěl bych umět dát
uč mě víc se usmívat.

Pohlazení nemocnému
potěšení nešťastnému. 

Když je někdo ve vězení
dej, ať dojde napravení.

Jeho cesty narovnej
buď mu věrným přítelem.

Když je někdo velmi chudý
chci mu pomoct nemít dluhy.

Člověk by měl skromný být
neplýtvat a vděčně žít. 

Každý potlesk, všechna sláva
může uschnout jako tráva.

Proto chci mít čisté srdce
abych nesl ovoce. 

Ovoce ne obyčejné
roste pro životy věčné.

Autorka písničky Simona Magdálková 
1. oddělení ŠD 

Fotogalerie zde