Projekt – Arcibiskupský zámek

Dne 6. června 2024 proběhl na naší škole projektový den s názvem Arcibiskupský zámek. Projektu se zúčastnili žáci všech osmých ročníků. Cílem bylo seznámit se s národní kulturní památkou zapsanou na Listině světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 

Žáci nejdříve absolvovali komentovanou prohlídku Reprezentačních sálů – Lovecký sál, Trůnní sál, Sněmovní sál. Vyslechli si historický výklad k zámku, k významným událostem a osobnostem. Pak navštívili Klenotnici a Zámeckou věž. 

Ve škole zpracovali projekty na zadaná témata, které si vzájemně odprezentovali. 

Hana Chytilová

Fotogalerie