Zámecké pasování na čtenáře

  Když jsme se s dětmi na podzim začali učit psát přesně čárky, obloučky a smyčky, bylo zámecké kouzlo dnešního okamžiku ještě hodně daleko. Potom ale přišly první číslice, písmena, z písmen slabiky, ze slabik slova a ze slov věty. Ono by se dalo vlastně říct, že už umíme číst a psát. Ano, jsou to teprve nesmělé začátky, ale všechno má jednou svůj začátek. Dnes už si děti dokáží přečíst krátkou pohádku a složit a napsat jednoduchou větu. A myslím si, že mohu říct, že čtou-li, co je zajímá a baví, čtou opravdu rádi. 

Dnes jsme byli s dětmi pozváni do Manského sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži na slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. Byla to krásná slavnostní chvíle, kdy sám zámecký pan knihovník povýšil každého z dětí do stavu čtenářského. 

Děti, připraveny před leskem čepele pasovacího meče v ruce zámeckého knihovníka pokleknout na sametový polštář, pociťovaly možná respekt k oné chvíli, možná nejistotu nebo i malý strach. Když se ale pasovací meč dotknul jejich ramene a ony se pomalu zvedaly, už se usmívaly a kamarádi jim šťastně tleskali.
Pravě se staly čtenáři…

P. uč. Martina Běhalová

Fotogalerie zde