Úspěšný rok Klubu malých informatiků


Náš zájmový kroužek zaměřený na digitální a informatické dovednosti a robotiku se v letošním školním roce těšil velké oblibě. Kroužek přilákal mnoho žáků z pátých ročníků, kteří se s nadšením věnovali zajímavým činnostem.

Během školního roku jsme se zaměřovali na rozvoj digitálních dovedností a technických schopností dětí. V rámci kroužku se naučili vytvářet grafické návrhy v moderních online nástrojích, připravovat prezentace, QR kódy, seznamovali se se základy strojového učení, animovali v jednoduchých programech, programovali Micro:bit a stavebnice Lego, vytvářeli jednoduché arkádové hry a objevovali prostředí pro modelování 3D tisku.

Každá z těchto aktivit přispěla k rozvoji kreativity a logického myšlení našich žáků. Žáci projevili zájem o jednotlivé aktivity a aktivně se zapojovali do všech činností, které se pozitivně odrazily v jejich schopnosti samostatně pracovat a zkoumat různé souvislosti. O tom, jak se nám vedlo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. 

Děkuji všem účastníkům za skvělý rok plný učení a zábavy a těším se na nové nadšence v příštím školním roce!

Mgr. Marie Dohnalová

Fotogalerie zde