KATALPA (ŠD, 2022-2024)

Dva roky již s dětmi pozorujeme katalpy trubačovité. 

Začalo to lesními indiány. Tehdy jsme si říkali, jaké stromy tito indiáni znali, a protože katalpa pochází ze Severní Ameriky, je pravděpodobné, že si pod jejími listy hrály indiánské děti a ve stínu odpočívaly indiánské babičky.

MAPOVÁNÍ

Nejdříve jsme katalpy mapovali. Přišli jsme třeba na Hanácké náměstí a řekla jem dětem rozdělených do týmů: "Spočítejte, kolik katalp se nachází na tomto náměstí!" A děti se takto učily poznat, co je katalpa a co není a výsledný součet napsaly do svého týmového zápisníčku. Našli jsme několik katalp v okolí naší školy, na Slovaně nebo v Podzámecké zahradě. Rostou ale po celém městě. 

FENOLOGICKÉ POZOROVÁNÍ

Tím, že chodíme např. k jedné konkrétní katalpě před naší školou a pozorujeme ji v době babího léta, v zimě při spánku nebo na jaře, když se na ní začnou zelenat lístky, učíme se citlivosti a vnímavosti. Učíme se poznat strom v rozličném ročním období. Poté již kolem katalpy neprojdeme jen tak lhostejně, stává se součástí našeho života. 

Většinou ji nezastihneme, když kvete na konci školního roku a na začátku prázdnin, a tak minulé letní prázdniny měly děti úkol, aby s rodiči o prázdninách pozorovaly, jestli neobjeví kvetoucí katalpu. A poštěstilo se, dostala jsem prázdninový pozdrav v podobě fotografie kvetoucích katalp. 

Dva roky s katalpou je tedy za námi a já doufám, že dětem zůstane nejen v paměti, ale i v srdci.

Simona Magdálková
1. oddělení ŠD 

Fotogalerie zde