Barevný Den Země

Žáci 1.stupně naší školy se připojili k oslavám Dne Země. Ve středu 24.4. jsme si uspořádali projektový den spojený s ekologicky zaměřenými úkoly v jednotlivých třídách, protože nám letos nepřálo počasí, abychom se sešli všichni na školním hřišti.

Aby tento den byl opravdu barevný, jak ho každý rok nazýváme, přišli žáci barevně oblečení podle ročníků – prvňáčci žlutě, druháci oranžově, třeťáci červeně, čtvrťáci zeleně a páťáci modře. 

Nejprve jsme si ve třídách povídali, proč slavíme Den Země, jaký význam má ochrana přírody a ekologie, pak si někteří pouštěli videa o zničených oblastech na Zemi, o znečišťování ovzduší, k tomu vyráběli plakáty, které vystavili na chodbách, nejvíce se ve třídách pak řešilo třídění odpadu, jeho další zpracování, recyklace a záchranu životního prostředí. Třídili jsme podle barev, malovali kontejnery, skládali recyklační kruh, vysvětlovali i délku rozkladu některých surovin v přírodě.

Žáci si namalovali své obrázky jak má příroda vypadat a naopak jak jí člověk škodí.

Také jsme ve třídách počítali kusy barevných věcí, které si přinesli skoro všichni žáci a v tělocvičně školy si vytvořili krásné barevné fotky. Celé dopoledne bylo zábavné, příjemné a poučné pro všechny.

Ať je naše Země dlouho krásná a všichni lidé se o ni dobře starají.

Machalová Alena

Fotogalerie zde