DEN ZEMĚ V ŠD

Den Země si připomněla všechna oddělení školní družiny společně. 

Děti z každého oddělení plnily se svou paní vychovatelkou pět úkolů: 

1. NEPLÝTVEJ VODOU!

Postavte se jeden za druhého.

První hráč nabírá lžící vodu z kýble. 

Jde s ní tak, aby vodu nevyplýtval a naplnil sklenici na druhé straně trasy. Pak běží zpět a předává lžíci dalšímu hráči.

Vodou, kterou jste šetrně přinesli, pak zalijte keřík nebo stromek. 

2. TŘIĎ ODPADKY!

Vezměte si tašku s odpadky a jděte společně s paní vychovatelkou najít v okolí správné popelnice a odpadky vyhoďte. 

Třiďte odpadky, protože je to důležité. 

3. SÁZEJ STROMY!

Každý ze skupiny nakreslí strom i s kořeny.

Strom nalepte na společný plakát. 

Každý ke svému stromu napíše své jméno. 

4. POZNÁVAČKA

Nemusíme chodit za poznáváním až na kraj světa.

Znej stromy a květy v našem nejbližším okolí a získáš k nim snadněji vztah. Najdi v naší zahradě ořešák, jabloň, břízu, borovici, zlatý déšť nebo šeříky. Najdi v okolí školy javor, katalpu, pavlóvnii, sakuru či lípu. Poznáš léčivé byliny, které nám tu rostou přímo pod nosem?

5. PODĚKUJ NAŠÍ ZEMI!

"Matko Země, tvá síla je ve mně, všechno je z tebe a za to náš dík!", zpívá náš hudební tým z plných plic a všechny ostatní děti se přidávají za zvuku djembe, šamanského bubnu a deštných holí. Děkujeme naší Zemi za všechny její dary!

Simona Magdálková 

Fotogalerie zde