I. B - Pasování na čtenáře, 1. část

Jsou sice ještě malí, ale jsou moc šikovní. Naši sportovci z 1. B prošli úspěšně první částí "Pasování na čtenáře", která proběhla v dětském oddělení kroměřížské knihovny. Na druhou část, tu hlavní, slavnostní a krásnou, si zajdeme na zámek.
Abychom si ale zasloužili být pasováni na opravdové čtenáře, museli jsme v knihovně ukázat, že už hodně písmen nejen poznáme, ale že je umíme i použít, že začínáme číst, a také že víme, o čem vlastně čteme.
Dále musely děti prokázat znalost pohádek. Pojmenovat hlavní pohádkové postavy nebo přiřadit správně typické věci k pohádkám.
V knihovně bylo prima, je tam tolik zajímavého!
Teď už se ale všichni moc těšíme na zámecké pasování.

P. uč. Martina Běhalová

Fotogalerie zde