MATĚJ PAVLÍK (ŠD, projekt Osobnosti Kroměříže)

Putujeme po stopách osobností Kroměříže. V měsíci lednu jsme se setkali s hodně opomíjeným Matějem Pavlíkem (svatým  Gorazdem II.), kterého nám v Kroměříži připomněla tři místa:

1. ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

Zde Matěj Pavlík studoval.

My jsme se vydali přes vrátnici  přímo do knihovny, kde nás přivítala milá paní knihovnice. Děti jí položily otázku, zda ví, kdo to byl Matěj Pavlík a společně si o něm povídali. Paní knihovnice nás provedla také školou a ukázala nám studentskou kapličku.

2. PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE 

Zde Matěj Pavlík pracoval. 

Pomáhal lidem, kteří byli nemocní na duši, něco je trápilo, nebyli šťastní a potřebovali pomoc. Matěj Pavlík s nimi dokonce hrál divadlo, aby jim pomohl ulevit od trápení a bolesti a aby je rozveselil. 

Návštěvu nemocnice jsem si s dětmi vnitřně užila asi nejvíce.

Jednak mě bavilo pozorovat a společně s nimi prožívat jejich nadšení, když jsme k nemocnici jeli MHD (některé děti totiž jely poprvé). Pak jsme si řekli, jaký je rozdíl mezi klasickou nemocnicí a nemocnicí psychiatrickou. Šli jsme ke krásnému kostelu, který byl zavřený. Najednou se jako anděl zjevila řádová sestřička, které se děti v rámci jejich ankety zeptaly, zda ví, kdo to byl Matěj Pavlík. Sestřička věděla a dětem o něm něco pověděla. Pak se jich zeptala, zda chtějí vidět kostel zevnitř. Děti chtěly, tak nám ho odemkla, zavedla nás i k jesličkám, kde jsme společně zazpívali koledu. Dětem se líbila i netradiční výzdoba kostela, na které se prý Matěj Pavlík podílel, sestřička nám vyprávěla, že prostě chtěl, aby to bylo pro ty trpící lidi a pro nevěřící útulné, takové, aby z toho nešel strach. Cítili jsme se zde dobře. Náhle děti začaly spontánně poklekat a modlily se za nemocné lidi, aby se uzdravili a bylo jim lépe. To mě dojalo a asi na to nikdy nezapomenu. I sestřička byla překvapená a řekla, že toto jsou opravdu moc hodné děti. Řekla jsem sestřičce, že to není náhoda, že jsme se tady takto společně všichni potkali. Souhlasila. Usměvaví a povzbuzení něčím krásně lidským jsme se rozloučili. A s dětmi jsme se ještě trochu prošli areálem, komunikovali s několika dalšími lidmi a navštívili jsme i místní bufet, ve kterém nás čekala zasloužená sladká odměna. 

3. Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje

Tento malebný kostelík se nachází na Slovanském náměstí a je to památka na Matěje Pavlíka a na oběti 2. světové války.

Matěj Pavlík byl totiž nacisty zastřelen za to, že pomáhal v Praze ukrývat parašutisty, kteří v r. 1942 provedli atentát na R. Heydricha.

Toto všechno o Matěji Pavlíkovi dokázaly pochopit a nějak do sebe pojmout děti z 2. třídy ZŠ. 

Na Slovanském náměstí si nejvíce užily anketu mezi lidmi. Ptaly se kolemjdoucích lidí, zda ví, kdo to byl Matěj Pavlík (když nevěděli, dostali nápovědu, že svatý Gorazd). Většina lidí to ale stejně nevěděla. Děti si odpovědi přímo zapisovaly a sčítaly a uskutečnily tak svůj první malý výzkum. Mladí lidé si odpověď googlili, ale my jsme jim to uznali (za snahu a třeba si to od teď zapamatují, což je plus), někteří starší lidé odpověď věděli. Byli jsme se také zeptat v Knihovně Kroměřížska, jak paní knihovnic a pana knihovníka, tak i pár právě zde čtoucích či knih si půjčujících lidí. 

Bylo to velmi těžké téma pro takto malé děti, ale ve spojitosti s tematickými vycházkami a komunikací s neznámými lidmi jsme, věřím, získali pár zkušeností navíc.

Mgr. Simona Magdálková, MPP

Fotogalerie zde