MACOURKOVINY S ŽELVOU PARDÁLÍ (1. odd. ŠD, projekt Osobnosti Kroměříže)

Miloš Macourek napsal knihu Žofka, a tím nás přenesl do světa ZOO. Naše fantazie nás přivádí do ZOO ve Zlíně a v Brně, kde chovají mimo jiné i želvy pardálí.

My také jednu želvu pardálí známe - je to želvák Violák, se kterým nás seznámila kamarádka Terka.

O želvách si vyprávíme často a své znalosti již s dětmi můžeme více prohlubovat. V minulém školním roce jsme hráli Želví hru, ve které jsme zachraňovali želví vajíčka a želvičky mořské. Tento rok děti zaujala hra Vytrvalé želvy (pravidla naleznete na: https://www.hranostaj.cz/hra960?fbclid=IwAR0JEfjT-zee_AhGERx9_Obnkv3g_wJ2Pi-NO-PQxL3v_Ef2d8pyMbbAnFs ), u které se pěkně vydováděly. 

Cílem těchto zážitkových aktivit není jen předat dětem znalosti o želvách a jejich ohrožení, nebo o tom, ve které ZOO je chováme, ale probudit v nich jistou vnímavost, aby dokázaly ocenit hodnoty jako ochrana ohrožených živočichů, aby tyto hodnoty později dokázaly integrovat a v neposlední řadě, aby se tyto hodnoty projevily v jejich charakteru. 

Mgr. Simona Magdálková, MPP 

Fotogalerie zde