Den dětí ve školní družině

Ve čtvrtek 1.6. se sešla všechna oddělení školní družiny na školní zahradě. Paní vychovatelky nezapomněly na oslavy Dne dětí a připravily pro žáky sportovní odpoledne, které mělo prověřit jejich šikovnost, přesnost a rychlost při plnění sportovních disciplín. Celkem museli zdolat pět disciplín a to: hod na koš, let kroužků do kříže, shazování plechovek, skákání v pytli a kop míče na malou branku. Všichni se vzájemně povzbuzovali a snažili se o získání co nejvíce bodů. A jak to vše dopadlo?

Nejlepší bylo 1. oddělení ( p. vychovatelka Magdálková) a žáci z 1.C a 2.A, na 2. místě 4. oddělení

(p. vychovatelka Ventrčová) a její svěřenci z 1.A a 2.A, na 3. místě 5. oddělení (p. vychovatelka Majdová) a žáci ze sportovní třídy 1.B, na 4.místě 3. oddělení (p. vychovatelka Krčová) žáci z 2.B a 2.C a na 5. místě 2. oddělení (p. vychovatelka Stoličková) žáci z 3. A, B a C.

Pro všechny soutěžící byla připravena sladká odměna a vítěz byl ještě odměněn hlasitým vítězným pokřikem.

Tak nám to dnešní sváteční odpoledne nějak uběhlo. Všichni žáci si jej pochvalovalo a žáci odcházeli spokojeni domů.

Dáša Majdová, vychovatelka

Fotogalerie zde