Týden učení a paměti 📚🔍🤓

Žáci sportovní třídy 7.B si na "Týden učení a paměti" připravili pro své mladší spolužáky ze sportovní třídy 3.B hodinu tělesné výchovy. 

Sportovci společně pracovali ve třech skupinách na třech stanovištích.  

Žáci ze sedmé třídy si vyzkoušeli roli učitele a snažili se třeťáky naučit skok do písku, skok do výšky a hod kriketovým míčkem.

Netradiční tělesná výchova byla pro žáky z třetí třídy velkým přínosem, protože se díky  sedmákům zdokonalili v atletických dovednostech a měli možnost se navzájem lépe poznat. 

Sedmáci si naopak vyzkoušeli, jaké to je na "druhé straně katedry". Museli si zjednat pořádek a srozumitelně vysvětlit metodiku atletických disciplín, což se jim velmi vydařilo.

Fotogalerie