PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH JANA MILÍČE Z KROMĚŘÍŽE

Celé září jsme se věnovali významné a přece tak často přehlížené kroměřížské osobnosti, Janu Milíčovi.

Nadšení dětí nadchlo i mě samotnou. A tak postupně vznikaly další a další aktivity, které se týkaly tohoto tématu.

Děti si zapamatovaly, že Jan Milíč žil ve 14. století, dokázaly v závěrečném shrnutí hovořit o jeho životě a významu, že to byl středověk, že tehdy panoval Karel IV., stavěly se gotické stavby. Do svých pracovních sešitů si lepily tematické obrázky, pokoušely se dokreslit ke „gotické hlavě“ i „gotické tělo“.

Veškerá „Putování…“ se prolínají s různými procházkami po městě a pojí se i s pobytem v přírodě, abychom se pohybovali a učili se především venku.

Na závěr projektu měly děti namalovat temperovými barvami buď Jana Milíče, nebo gotickou stavbu. Vše bylo ponecháno fantazii dětí, jak dané téma v průběhu měsíce vnímaly. A tak vznikly nádherné obrázky, z nichž některé jsou velmi originální – třeba Jan Milíč pohybující se v dešti, ve vodě čisté i špinavé, nebo gotický kostel ve stylu Minecraft, Jan Milíč jedoucí na koni.

Simona Magdálková