PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH T. G. MASARYKA

V měsíci říjnu naše školní družina ožila písničkami z 1. republiky. Jako bychom se vrátili o sto let zpět do minulosti.

Kniha Karla Čapka, Dášenka, kterou jsme si pravidelně četli, nás měla navést na stopu osobnosti, ke které budeme celý měsíc putovat. Kdopak to asi bude? Dozvěděli jsme se, že to byl kamarád Karla Čapka, žili tedy ve stejné době.

Stopa nás zavedla k prvnímu československému prezidentovi, T. G. Masarykovi, před jehož sochou, nacházející se před Justiční akademií v Kroměříži, jsme si udělali fotku a natočili krátké video, které shrnuje naše nově nabyté vědomosti.

Dětem určitě utkvěl v hlavě neklidný kůň Hektor, ale také písnička „Ach synku synku“. Písničku jsme zpívali sborově i sólově a porovnávali její různé verze.

Do pracovních sešitů si děti lepily obrázky, které si z tohoto období vybírali: ať to byl T. G. Masaryk se svou manželkou, Karel Čapek se svou manželkou, Dášenka na několik způsobů, Hektor, mapa 1. republiky, móda 1. republiky, dobová auta či peníze, každý si zkrátka přišel na své.

V Podzámecké zahradě jsem pak dětem s radostí i s nadějí zazpívala písničku „Život je jen náhoda“, čímž jsme se rozloučili s 1. republikou a myslím si, že říjnové dny jsme tak společně strávili v pohodové atmosféře, za což děkuji i všem zúčastněným dětem.

Simona Magdálková