Den Země ve ŠD

Dnešní odpoledne žáci ze ŠD prožili na Šipce. V rámci svátku ,, Den Země“ bylo pro žáky připraveno 5 stanovišť, kde mohli uplatnit své znalosti. Na 1. stanovišti - Třídění odpadu – měli žáci určit ke které barvě kontejneru přiřadí daný odpad, 2. stanoviště – Léčivé byliny – zde ze vzorků měli určit správný název byliny, 3. stanoviště – Poznám stromy – podle vzorků měli určit správný název stromu, na 4. stanovišti – Zdravá zelenina se snažili správně pojmenovat zeleninu a na 5. stanovišti – Ovoce – podle vzorků měli určit správný název připraveného ovoce. Všichni jsme úkoly zvládli a odměna na sebe nenechala dlouho čekat.

Tentokrát žádné sladkosti, ale v taštičce žáci našli upomínkové předměty, které určitě využijí.

Dáša Majdová, vychovatelka

Fotogalerie zde