ZŠ Oskol se úspěšně zapojila do Šablon JAK

Od 1. 1. 2023 zahájila ZŠ Oskol realizaci projektu Šablony JAK pro ZŠ Oskol (registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002816). Projekt je realizován 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 (36 měsíců) v rámci výzvy OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ (ČÍSLO VÝZVY: 02_22_002, NÁZEV VÝZVY: ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I).

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 3 793 009 Kč. Aktivity budou zaměřeny na podporu činnosti školního poradenského pracoviště prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a speciálního pedagoga, dále na realizaci bloků Inovativního vzdělávání a DVPP pedagogických pracovníků.

Soubory

Fotogalerie