Den vody

Světový den vody se slaví vždy 22.března a důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo k ní nemá přístup. Význam vody je nedocenitelný, lidé jsou na ni závislí, ale také ji hodně škodí. Voda je základem života, a protože se zásoby vody rok od roku zmenšují a mohlo by se stát příštím generacím, že nedostatek vody se stane jedním z největších globálních problémů, snaží se všichni upozorňovat na její význam pro existenci života na Zemi. Tématem letošního roku vody bylo „ uvědomování si hodnoty vody.“

Ve čtvrtek 11. listopadu jsme si udělali na 1. stupni opožděný Den vody, protože na jaře jsme nemohli být ve škole.

Všechny třídy se dobře připravily a po celé dopoledne se stala voda jediným tématem ve vyučování. Také oblečením jsme se chtěli podobat vodě a přišli do školy modře oblečení.

V předmětech Slohu se o vodě vyprávělo, vymýšleli se slogany i reklama, ve Čtení se četli pohádky a básničky, také se žáci pokusili o své vlastní básně o vodě, v Matematice ti menší žáci počítali s kapkami a doplňovali matematické Loto z kapek, žáci zpívali známé lidové písničky o vodě, v naukových předmětech dělali děti pokusy hlavně na rozpustnost ve vodě, to se jim velmi líbilo, porovnávali pitnou a minerální vodu, promítali si videa o vodě, o jejím šetření, o úpravě vody, jak se dostane voda k nám do domácností jako pitná, shlédli jsme filmy o významu vody, kde všude se voda na Zemi vyskytuje, jaká voda se nachází v naší republice, další zajímavosti o vodě sladké a slané nebo poznali celý koloběh vody v přírodě.

Nejvíce se ve třídách malovalo, kreslilo, vyrábělo všechno, co patří k vodě – lodičky na závody v moři, kapky deště padající z mráčku, koloběh vody, vystřižení kapříci ve vodě, kapky malované, velké i malé či zajímavé plakáty s projektem o vodě v přírodě.

Na konci vyučování ozdobily nástěnky ve třídách i na chodbách různé obrázky, prezentace a výrobky, které budou všem připomínat tento den vody, která potřebuje naši ochranu a péči.

Bez vody se nedá žít !

https://www.zonerama.com/ZSOskolKM/Album/7905264

Alena Machalová