Hody, hody, doprovody…

Děti z 5. oddělení ŠD navštívily Muzeum Kroměřížska, aby využily edukční program s názvem ,, Hody, hody , doprovody.´´ Paní lektorka nás naladila do velikonoční nálady a děti měly možnost si vyzkoušet roztočit řehtačky, podívat se na různě zdobené kraslice a dozvěděly se také význam barev mašlí, které dívka po mrskačce uváže chlapci na pomlázku. V místnosti byly různé obrázky s velikonoční tematikou a děti přiřazovaly k obrázkům názvy, které si myslely, že jsou správné. Společně s paní lektorkou si pak provedly kontrolu, zda úkol splnily správně, popřípadě název opravily.

V samotném závěru si děti vyrobily zápich ve tvaru holubice a vyzkoušely si pletení pomlázky.

Akce se dětem líbila a už teď se těší na Velikonoce.

Dáša Majdová , vychovatelka

Fotogalerie zde