Lesní indiáni a psi

Projekt Lesní indiáni si klade za cíl vychovávat a vzdělávat naše žáky inovativně. Důraz je kladen na to, jak odpovědně jednat vůči sobě, druhým lidem, přírodě, a jak udržitelněji obývat tento svět. 

Když jsem dětem na podzim 2022 oznámila, že se budeme celý školní rok věnovat lesním indiánům, jejich nadšení bylo nevalné. A to až tak, že jsem si řekla, že tudy asi cesta nepovede a že budeme dělat něco jiného. Pak jsem si ale všimla, že spousta dětí miluje psy. A klíč k otevření tématu byl objeven! 

Příběhy o lesních indiánech, kteří měli rádi pejsky a nikdy je netýrali, o indiánském miminku, které při narození dostalo svého pejska, to nás zavedlo na nečekaně rozmanitou cestu plnou dobrodružných objevů. Krůček po krůčku jsme si tedy začali lesní indiány zamilovávat.

V prosinci jsme do našeho kroměřížského útulku pro pejsky přinesli vánoční dárky a měli jsme radost z dobrého předvánočního skutku. 

Seznámili jsme se i s podobou původního indiánského psa a děti začaly nosit své plyšáky, se kterými se dalo zahrát nespočet příběhů a fantazie dostala zelenou. 

Děti si na příběhu indiánského chlapce Chaytona a jeho psa Černého čumáčka procvičily svou slovní zásobu a zkusily si zahrát divadlo. 

Krásným zážitkem pro nás byla březnová návštěva paní Katky Rozehnalové, která k nám zavítala se Severkou. Severka je ještě malá, ale již nyní je trénovaná pro canisterapii. Děti měly spoustu prostoru vyslechnout si indiánský příběh, povodit Severku na vodítku, krmit ji či hladit. Bylo to skvělé odpoledne! 

Děkuji všem pejskům, za to, že nás zavedli k lesním indiánům! 

Mgr. Simona Magdálková, MPP
1. oddělení ŠD

Fotogalerie zde