Naši žáci mají rádi básničky

Každý rok na jaře probíhá na škole školní kolo recitační soutěž pro žáky 1. stupně, abychom vybrali ty nejlepší, kteří nás budou reprezentovat v oblastní soutěži „Svátek poezie“.

Na soutěž se připravují žáci s paní učitelkami vždy velmi pečlivě. Nejdůležitější je výběr vhodné a zajímavé básničky pro nejmenší prvňáčky i pro ty starší páťáky. Pak je nutné text dobře zvládnout pamětně a nakonec procvičovat a pilovat přednes. Letos přišlo 48 dětí a paní učitelky v porotě měly hodně těžký úkol při vybírání těch nejlepších.

Vyhodnotili jsme z každého ročního 3 nejlepší recitátory, které jsme odměnili diplomem, drobnými cenami, knížkou a sladkostmi, které také dostali i všichni ostatní soutěžící za dobrou příprava a odvahu reprezentovat třídu. Nakonec jsme se rozhodli pro 7 soutěžících do oblastního kola 16. 3. v Domě kultury a přejeme jim hodně úspěchů.

Machalová Alena

fotogalerie zde