Den otevřených dveří na naší škole Oskol

V pondělí 20. 2. připravila naše škola pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zápis nanečisto spojený se Dnem otevřených dveří pro ostatní zájemce, bývalé žáky a učitele, aby si školu prohlédli a zjistili, co všechno pro děti připravujeme a nabízíme a jak je škola dobře vybavená. A opravdu jich přišlo hodně. 80 dětí, rodiče, prarodiče, sourozenci, žáci a další hosté dali dohromady pěkné číslo 240 návštěvníků.

Rodiče budoucích školáků přišli s dětmi, aby si mohli vyzkoušet u učitelů z 1. stupně, jak bude vypadat ten opravdový zápis v dubnu a tak se dozvěděli, co ještě musí s dětmi dotrénovat, ale většina dětí byla pochválena za dobře zvládnuté úkoly – počítání puntíků, poznávání geometrických tvarů a čísel, orientaci vpravo, vlevo, nahoře, dole, přepisování čar nebo hledání rozdílů. Potom si mohli projít nejprve třídy na 1. stupni s připravenými dílničkami jako Zábavná angličtina s interaktivní tabulí, Kreslíme a malujeme, Montessori výuka zaměřená na podporu dítěte, zábavná prvouka, Hravá čeština nebo Hravá matematika a úkoly pro bystré hlavičky, které se všem líbily. V tělocvičně školy se děti proběhly, prolezly opičí dráhu nebo si zahrály florbal, kopanou, skákaly na trampolíně, dělaly kotouly, zdolávaly žebřiny pod vedením učitelů tělocviku. Pro všechny děti a návštěvníky jsme nabídli k prohlídce třídy a odborné pracovny na 2. stupni, kde byly připraveny zajímavé pokusy a prezentace z fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy, v pracovně cizích jazyků byla široká nabídka učebnic, videoprojekcí s informacemi o zájezdech školy do Anglie nebo do Vídně. Na závěr prohlídky dovedly hosty směrovky do školní kuchyňky, kde bylo připravené pohoštění a také u vchodu školy se mohly děti občerstvit citronovou vodou a jablíčky.

Rodiče si s učiteli hodně povídali, zajímali se o výuku na naší škole a o všechno, co se na příští školní rok chystá, na mimoškolní aktivity, sportovní třídy, zajištění i speciální péče nebo školního psychologa pro děti. Celé odpoledne proběhlo v příjemném atmosféře, děti si vyhrály a dospělí se určitě dozvěděli všechno, co potřebovali a všichni odcházeli ze školy v dobré náladě.

Doufáme v dobrou a přínosnou spolupráci naší školy a rodičů.

Alena Machalová

Fotogalerie zde