První vysvědčení

Ve úterý 31. ledna dostali všichni žáci, malí i velcí, vysvědčení za 1. pololetí práce ve škole. Někteří byli určitě velmi spokojení, někomu se dařilo ve škole také dobře, jinému trochu méně a někteří byli i zklamáni. Určitě ale všechno doženou a napraví a tak budou na konci roku spokojeni všichni.

Na naší škole každý rok v pololetí slavnostně předáváme žákům 1.tříd jejich první vysvědčení za účasti rodičů a zástupců školy. Letos tomu bylo také tak, celá akce se konala v slavnostně vyzdobené hudebně školy. Mezi hosty byly paní zástupkyně Mgr. J. Skřivánková a paní ředitelka Mgr. H. Ginterová, která rodiče a děti přivítala a popřála hodně úspěchů do další práce. Máme na škole 3 první třídy a každá si připravila své zajímavé a pěkné vystoupení, zaměřené hlavně na hudební vystoupení. Třída 1. A zazpívala s panem učitelem mimo jiné také známou písničku Malé kotě, třída 1.B písničkami cestovala do Afriky a zakončila úžasným tanečkem I like to move it a poslední třída 1.C sklidila velký potlesk za pěkné muzikálové provedení pohádky Tři bratři.

Pak už následovalo samotné předávání očekávaného vysvědčení. Paní učitelkám pomáhali žáci deváté třídy, aby prvňáčkům předali na památku červený balonek s logem školy. Skoro všichni žáci měli na vysvědčení samé jedničky a žáci Montessori třídy pak pěkná slovní hodnocení. Rodiče byli určitě na své školáky pyšní.

Na závěr jsme dětem ještě jednou popřáli hodně úspěchů do další práce, rodičům vyslovili poděkování za pomoc a spolupráci a učitelům poděkovali za jejich práci, za kterou jim žáci předali i drobné dárečky a kytičky. Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře plné radosti, úsměvů a spokojenosti a určitě na něj budou žáci a rodiče dlouho vzpomínat.

Machalová Alena